Majlis Amanat Sempena Lawatan Kerja Ketua Pengarah PLANMalaysia