VISI, MISI, MATLAMAT & OBJEKTIF

 

MISI

? Mewujudkan Persekitaran Kehidupan Manusia Yang Berkualiti Dan Mampan Selaras Dengan Ciri-Ciri Sosio-Budaya Tempatan Di Malaysia Amnya Dan Di Negeri Khasnya ?

VISI

Menjadikan Jabatan Sebagai Pusat Keunggulan Dan Kecemerlangan Dalam Perkhidmatan.

MATLAMAT

Pewujudan Persekitaran Yang Berkualiti Dan Sejahtera Melalui Perkhidmatan Perancangan Bandar Dan Desa Yang Cemerlang, Gemilang Dan Terbilang.

OBJEKTIF

  • Untuk mengukuhkan pembangunan fizikal, sosial dan ekonomi kawasan Bandar dan Desa bagi meningkatkan taraf perkhidmatan selaras dengan matlamat negeri;
  • Untuk mengatur, mengawal dan menyelaras pemajuan, penggunaan dan pemeliharaan tanah melalui pelaksanaan berkesan Akta Perancangan Bandar dan Desa,    1976 (Akta 172) dan Akta-akta yang berkaitan;
  • Untuk menggubal dan melaksana kaedah-kaedah di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172), pelan dan garis panduan perancangan serta memastikan pemakaian berkesan oleh semua agensi di peringkat pelaksanaan;
  • Untuk menjadi penasihat utama dalam Perancangan Bandar dan Desa kepada Kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) dan Agensi berkaitan;
  • Menjamin mutu kepakaran dan sistem maklumat bagi tujuan perancangan yang berterusan; dan
  • Menyediakan sistem maklumat perancangan yang terkini melalui pendekatan dan kaedah teknologi maklumat yang mudah dirujuk oleh semua pihak.