Notis Hakcipta

 • Maklumat Yang Dikumpul
  Hakcipta Laman Web JPBD Semenanjung Malaysia dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan JPBD Semenanjung Malaysia kecuali dinyatakan sebaliknya.

  Maklumat Yang Dikumpul
  Tiada mana-mana bahagian portal ini bolah diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada JPBD Semenanjung Malaysia. 

  Maklumat Yang Dikumpul
  Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam laman web ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.