Dasar Kualiti Jabatan

PLANMalaysia@Johor telah menentukan dasar kualiti seperti berikut:

PLANMalaysia@Johor memberi komitmen kepada perkhidmatan perancangan bandar dan desa yang memenuhi keperluan pelanggan ke arah mewujudkan persekitaran kehidupan yang sejahtera dan mampan.