NOTIS PEMBERITAHUAN

Adalah dimaklumkan bahawa, selepas penstrukturan Kementerian, Jabatan dan Agensi oleh Kerajaan Perikatan Nasional (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) telah dikembalikan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan