4. RANCANGAN PEMAJUAN, PENYELIDIKAN, PROJEK KHAS DAN GARIS PANDUAN