Mesyuarat Kajian Desa Secara Atas Talian (Norma Baru)

IMG_3156.JPGIMG_3158.JPGIMG_3161.JPGIMG_3163.JPGIMG_3165.JPGIMG_3167.JPGIMG_3171.JPG