Kemasukan PLANMalaysia ke Kementerian Wilayah Persekutuan

adalah dimaklumkan, Jemaah Menteri pada 19 Oktober 2018 telah bersetuju dan memutuskan supaya PLANMalaysia di tetapkan dibawah Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP).