SENARAI PEMBERITAHUAN WARTA

SENARAI PEMBERITAHUAN WARTA

 

SENARAI PEWARTAAN NEGERI JOHOR DARI TAHUN 1987-2021

BIL. TAJUK NO. WARTA
TARIKH
TAHUN 1987

1.

PENERIMAPAKAIAN BAHAGIAN IX-IV AKTA 172 BAGI KAWASAN-KAWASAN PLOT MAJLIS PERBANDARAN JOHOR BAHRU

J.P.U. 6 JIL. 31 NO. 7

26/03/198

2.

PENERIMAPAKAIAN BAHAGIAN IX-IV AKTA 172 BAGI KAWASAN-KAWASAN PLOT PASIR GUDANG, MUKIM PLENTONG

J.P.U. 7 JIL. 31 NO. 7

26/03/1987

3.

PENERIMAPAKAIAN BAHAGIAN IX-IV AKTA 172 BAGI KAWASAN-KAWASAN PLOT SEBAHAGIAN JOHOR BAHRU TENGAH

 J.P.U. 8 JIL. 31 NO. 7

26/03/1987

 

4.

KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) 1987


J.P.U. 23 JIL. 31 NO. 19

10/09/1987

TAHUN 1988

   

5.


KAEDAH-KAEDAH RANCANGAN PEMAJUAN 1984

J.P.U. 19 JIL.32 NO. 12

09/06/1988

 
 6.

RANCANGAN TEMPATAN TAMPOI / LARKIN / KEMPAS

NO. 20 JIL. 35

26/09/1991

TAHUN 1997

 7.

RANCANGAN TEMPATAN KULAI-SENAI

J.P.U. 45 JIL.41 NO. 24

 

20/11/1997

 

TAHUN 1998

 8. RANCANGAN TEMPATAN BANDAR MAHARANI

JIL. 42 NO. 10

07/05/1998

 
 9.

RANCANGAN TEMPATAN ULU TIRAM

 JIL. 42. NO. 23

05/11/1998

 
10.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR KOTA TINGGI

JIL.44 NO. 1

 
 

06/01/2000

11.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR PENGGARAM

J.P.U. 33 JIL.44 NO. 16

 
 

03/08/2000

TAHUN 2000

 12.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR PONTIAN – PEKAN NENAS

J.P.U. 35 JIL.44 NO. 16

03/08/2000

13.  RANCANGAN TEMPATAN BANDAR KLUANG  

J.P.U. 34 JIL.44 NO. 16

 

03/08/2000

TAHUN 2004

14.

RANCANGAN  TEMPATAN MASAI – PLENTONG

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

15.

RANCANGAN TEMPATAN SKUDAI

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

16.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR TANGKAK

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

 01/07/2004

17.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR YONG PENG –AYER HITAM

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

18.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR SIMPANG RENGGAM

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

19.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR SEGAMAT

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

20.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR MERSING

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

TAHUN 2008

21.

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI JOHOR 2020

J.P.U. 1 JIL.52 NO. 1

03/01/2008

22.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU 2020

J.P.U. 2 JIL.52 NO. 1 

03/01/2008

23.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MUAR 2002-2015

J.P.U. 3 JIL.52 NO. 1 

03/01/2008

24.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2020

J.P.U. 4 JIL.52 NO. 1 

03/01/2008

25.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN 2002-2015

J.P.U. 5 JIL.52 NO. 1 

03/01/2008

26.

KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA RAYUAN (NEGERI JOHOR) 2008

J.P.U. 33 JIL.49 NO. 15

17/07/2008

27.

KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) NEGERI JOHOR 2008

J.P.U. 34 JIL.49 NO. 15

17/07/2008

28.

KAEDAH-KAEDAH KELAYAKAN MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN PELAN SERTA DOKUMEN UNTUK KM 2008

J.P.U. 35 JIL.49 NO. 15

17/07/2008

29.

KAEDAH-KAEDAH BAYARAN PEMBEKALAN MAKLUMAT PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

J.P.U. 54

18/12/2008

30.

PELANTIKAN PENGERUSI, TIMBALAN PENGERUSI DAN AHLI LEMBAGA RAYUAN

NO. 6321

31/7/2008

TAHUN 2009

31.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KLUANG 2020

J.P.U. 36 JIL.53 NO. 27

31/12/2009

TAHUN 2010

32.

RANCANGANA TEMPATAN DAERAH SEGAMAT

J.P.U. 14 JIL.54 NO. 12

10/06/2010

33.

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI JOHOR 2020

J.P.U. 20 JIL.54 NO. 13

24/06/2010

34.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU 2020

J.P.U. 21 JIL.54 NO. 13

 24/06/2010

35.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MUAR 2002-2015

J.P.U. 22 JIL.54 NO. 13

24/06/2010

36.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2020

J.P.U. 23 JIL.54 NO. 13

24/06/2010

37.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN 2002-2015

J.P.U. 24 JIL.54 NO. 13

24/06/2010

38.

RANCANGAN KAWASAN KHAS PENGANGKUTAN BANDAR SENAI BAGI MAJLIS PERBANDARAN KULAI

J.P.U. 75 JIL.54 NO. 25

09/12/2010

 TAHUN 2011

39.

PELANTIKAN  PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR

NO. 3022 JIL. 55 NO. 6

17/3/2011

40.

RANCANGAN KAWASAN KHAS PERMAS KECIL-KUKUP, PONTIAN 2018 BAGI MAJLIS DAERAH PONTIAN

J.P.U. 66 JIL.55 NO. 14

07/07/2011

41.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MERSING 2018

J.P.U. 67 JIL.55 NO.14

17/07/2011

TAHUN 2012

42.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MUAR 2015 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 43 JIL.56 NO. 17

16/08/2012

43.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN 2015 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 44 JIL.56 NO. 17

16/08/2012

44.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2020 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 45 JIL.56 NO. 17

16/08/2012

45.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU 2020 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 46 JIL.56 NO. 17

16/08/2012

TAHUN 2013

46.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KLUANG 2020 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 26 JIL.57 NO. 12

06/06/2013

TAHUN 2014

47.

PELANTIKAN  PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR

NO. 4539 JIL. 58 NO. 24

20/11/2014

TAHUN 2015

48.

KAEDAH-KAEDAH KELAYAKAN MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN PELAN SERTA DOKUMEN UNTU KEBENARAN MERANCANG (PINDAAN) 2014

J.P.U. 27 JIL.59 NO. 6

12/03/2015

49.

KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (NEGERI JOHOR) (PINDAAN) 2014

J.P.U. 28 JIL.59 NO. 6

12/03/2015

50.

MELANJUTKAN TEMPOH RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN 2015 (PENGUBAHAN) SEHINGGA PENGGANTIAN/PENGUBAHAN RANCANGAN TEMPATAN BARU

J.P.U. 62 JIL.59 NO. 24     

19/11/2015

51.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU (PENGUBAHAN 2)

J.P.U. 63 JIL.59 NO. 24     

19/11/2015

52.

MELANJUTKAN TEMPOH RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MUAR 2015 (PENGUBAHAN) SEHINGGA PENGGANTIAN/PENGUBAHAN RANCANGAN TEMPATAN BARU

J.P.U. 64 JIL.59 NO. 24     

19/11/2015

TAHUN 2017

53.

RANCANGAN KAWASAN KHAS PENGANGKUTAN BERSEPADU ISKANDAR SENTRAL 2025

J.P.U. 40 JIL.61 NO. 16     

03/08/2017

54.

RANCANGAN KAWASAN KHAS KULAI UTARA 2015-2025

J.P.U. 41 JIL.61 NO. 16     

03/08/2017

55.

RANCANGAN KAWASAN KHAS PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN BANGUNAN WARISAN, BANDAR SIHAT DAN BANDAR SELAMAT DI BANDAR KLUANG

J.P.U. 42 JIL.61 NO. 16     

03/08/2017

56.

KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN  NEGERI JOHOR 2018

J.P.U. 67 JIL.61 NO. 16     

23/11/2017

57.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KOTA TINGGI 2020

J.P.U. 70 JIL.61 NO. 26     

21/12/2017

TAHUN 2018

58.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU DAN KULAI 2025 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 4 JIL.62 NO. 2       

18/01/2018

59.

RANCANGAN KAWASAN KHAS MUKIM-MUKIM PULAU DAERAH MERSING

J.P.U. 25 JIL.62 NO. 9       

26/04/2018

60.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH TANGKAK 2030

J.P.U. 33 JIL.62 NO. 13

21/06/2018

TAHUN 2019

61.

MELANJUTKAN TEMPOH RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MERSING 2018 SEHINGGA PENGUBAHAN RANCANGAN TEMPATAN BARU

J.P.U. 27 JIL.63 NO. 9

25/4/2019

62.

RANCANGAN KAWASAN KHAS KULAI-SEDENAK 2025

J.P.U. 42 JIL.63 NO. 21

10/10/2019

63.

RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PENGGARAM 2016-2025, BANDAR PARIT RAJA 2015-2025 DAN BANDAR SENGGARANG 2015-2025

J.P.U. 53 JIL.63 NO. 26

19/12/2019

64.

MELANJUTKAN TEMPOH RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KOTA TINGGI 2020 SEHINGGA PENGUBAHAN RANCANGAN TEMPATAN BAHARU

J.P.U. 54 JIL.63 NO. 26

19/12/2019

TAHUN 2020

65.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT (PENGGANTIAN) 2030

J.P.U. 3 JIL.64 NO. 1

02/01/2020

66.

RANCANGAN KAWASAN KHAS KAMPUNG SRI LUMPUR, MERSING

J.P.U. 4 JIL.64 NO. 1

02/01/2020

67.

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI JOHOR 2030

J.P.U. 12 JIL.64 NO. 7

26/03/2020

68.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN (PENGGANTIAN) 2030

J.P.U. 16 JIL.64 NO. 10

07/05/2020

69.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KOTA TINGGI 2020 (PENGUBAHAN 1) BAGI MAJLIS PERBANDARAN PENGERANG

J.P.U. 18 JIL.64 NO. 13

18/06/2020

70.

RANCANGAN KAWASAN KHAS KAMPUNG SUNGAI TIRAM, JOHOR 2025

J.P.U. 19 JIL.64 NO. 14

02/07/2020

71.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU DAN KULAI 2025 (PENGGANTIAN) (PENGUBAHAN 1) BAGI MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

J.P.U. 27 JIL.64 NO. 17

13/08/2020

72.

PELANTIKAN PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR

J.P.U. 46 JIL.64 NO. 22

22/10/2020

73.

PELANTIKAN AHLI LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR

J.P.U. 47 JIL.64 NO. 22

22/10/2020

74.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH TANGKAK 2030 (PENGUBAHAN 1)

J.P.U. 48 JIL.64 NO. 22

22/10/2020

75.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH TANGKAK 2030 (PENGUBAHAN 2)

J.P.U. 57 JIL.64 NO. 24

19/11/2020

76.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SEGAMAT 2030 (PENGGANTIAN) BAGI MAJLIS PERBANDARAN SEGAMAT

J.P.U. 58 JIL.64 NO. 24

19/11/2020

77.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SEGAMAT 2030 (PENGGANTIAN) BAGI MAJLIS DAERAH LABIS

J.P.U. 59 JIL.64 NO. 2

19/11/2020

TAHUN 2021

78.

KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR (PINDAAN) 2021

J.P.U. 22 JIL.65 NO. 10

13/05/2021

79.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU DAN KULAI 2025 (PENGGANTIAN) (PENGUBAHAN 2)

J.P.U. 23 JIL.65 NO. 10

13/05/2021

80. RANCANGAN KAWASAN KHAS KAWASAN PERINDUSTRIAN MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU 2025 (KAJIAN SEMULA)

J.P.U. 56 JIL.65 NO. 20

30/09/2021

81.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU DAN KULAI 2025 (PENGGANTIAN) (PENGUBAHAN 1) BAGI MAJLIS BANDARAYA PASIR GUDANG

J.P.U. 62 JIL.65 NO. 23

11/11/2021

KAEDAH-KAEDAH

BIL. TAJUK NO. WARTA
TARIKH

1.

KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) 1987

J.P.U. 23 JIL. 31 NO. 1

10/09/1987

2.

KAEDAH-KAEDAH RANCANGAN PEMAJUAN 1984

J.P.U. 19 JIL.32 NO. 12

09/06/1988

3.

KAEDAH-KAEDAH LEMBAGA RAYUAN (NEGERI JOHOR) 2008

J.P.U. 33 JIL.49 NO. 15

17/07/2008

4.

KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) NEGERI JOHOR 2008

J.P.U. 34 JIL.49 NO. 15

17/07/2008

5.

KAEDAH-KAEDAH KELAYAKAN MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN PELAN SERTA DOKUMEN UNTUK KM 2008

J.P.U. 35 JIL.49 NO. 15

17/07/2008

6.

KAEDAH-KAEDAH BAYARAN PEMBEKALAN MAKLUMAT PERANCANGAN BANDAR DAN DESA

J.P.U. 54

18/12/2008

7.

KAEDAH-KAEDAH KELAYAKAN MENYEDIA DAN MENGEMUKAKAN PELAN SERTA DOKUMEN UNTU KEBENARAN MERANCANG (PINDAAN) 2014

J.P.U. 27 JIL.59 NO. 6

12/03/2015

8.

KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (NEGERI JOHOR) (PINDAAN) 2014

J.P.U. 28 JIL.59 NO. 6

12/03/2015

9.

KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN  NEGERI JOHOR 2018

J.P.U. 67 JIL.61 NO. 16

23/11/2017

10.

KAEDAH-KAEDAH CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR (PINDAAN) 2021

J.P.U. 22 JIL.65 NO. 10

13/05/2021

RANCANGAN TEMPATAN

BIL. TAJUK NO. WARTA
TARIKH

1.

RANCANGAN TEMPATAN TAMPOI / LARKIN / KEMPAS

NO. 20 JIL. 35

26/09/1991

2.

RANCANGAN TEMPATAN KULAI-SENAI

J.P.U. 45 JIL.41 NO. 24

20/11/1997

3.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR MAHARANI

JIL. 42 NO. 10

07/05/1998

4.

RANCANGAN TEMPATAN ULU TIRAM

JIL. 42. NO. 23

05/11/1998

5.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR KOTA TINGGI

JIL.44 NO. 1

06/01/2000

6.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR PENGGARAM

J.P.U. 33 JIL.44 NO. 16

03/08/2000

7.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR PONTIAN – PEKAN NENAS

J.P.U. 35 JIL.44 NO. 16

03/08/2000

8.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR KLUANG

J.P.U. 34 JIL.44 NO. 16

03/08/2000

9.

RANCANGAN  TEMPATAN MASAI – PLENTONG

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

10.

RANCANGAN TEMPATAN SKUDAI

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

11.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR TANGKAK

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

12.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR YONG PENG – AYER HITAM

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

13.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR SIMPANG RENGGAM

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

14.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR SEGAMAT

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

15.

RANCANGAN TEMPATAN BANDAR MERSING

J.P.U. 51 JIL.48 NO. 14

01/07/2004

 

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI JOHOR

BIL. TAJUK NO. WARTA
TARIKH

1.

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI JOHOR 2020

J.P.U. 1 JIL.52 NO. 1

03/01/2008

2.

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI JOHOR 2020

J.P.U. 20 JIL.54 NO. 13

24/06/2010

3.

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI JOHOR 2030

J.P.U. 12 JIL.64 NO. 7

26/03/2020

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH

BIL. TAJUK NO. WARTA
TARIKH

1.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU 2020

J.P.U. 2 JIL.52 NO. 1 

03/01/2008

2.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MUAR 2002-2015

J.P.U. 3 JIL.52 NO. 1 

03/01/2008

3.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2020

J.P.U. 4 JIL.52 NO. 1 

03/01/2008

4.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN 2002-2015

J.P.U. 5 JIL.52 NO. 1 

03/01/2008

5.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KLUANG 2020

J.P.U. 36 JIL.53 NO. 27

31/12/2009

6.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SEGAMAT

J.P.U. 14 JIL.54 NO. 12

10/06/2010

7.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU 2020

J.P.U. 21 JIL.54 NO. 13

24/06/2010

8.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MUAR 2002-2015

J.P.U. 22 JIL.54 NO. 13

24/06/2010

9.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2020

J.P.U. 23 JIL.54 NO. 13

24/06/2010

10.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN 2002-201

J.P.U. 24 JIL.54 NO. 13

24/06/2010

11.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MERSING 2018

J.P.U. 67 JIL.55 NO.14

17/07/2011

12.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MUAR 2015 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 43 JIL.56 NO. 17

16/08/2012

13.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN 2015 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 44 JIL.56 NO. 17

16/08/2012

14.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2020 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 45 JIL.56 NO. 17

16/08/2012

15.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU 2020 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 46 JIL.56 NO. 17

16/08/2012

16.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KLUANG 2020 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 26 JIL.57 NO. 12

06/06/2013

17.

MELANJUTKAN TEMPOH RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN 2015 (PENGUBAHAN) SEHINGGA PENGGANTIAN/PENGUBAHAN RANCANGAN TEMPATAN BARU

J.P.U. 62 JIL.59 NO. 24       

19/11/2015

18.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU (PENGUBAHAN 2)

J.P.U. 63 JIL.59 NO. 24       

19/11/2015

19.

MELANJUTKAN TEMPOH RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MUAR 2015 (PENGUBAHAN) SEHINGGA PENGGANTIAN/PENGUBAHAN RANCANGAN TEMPATAN BARU

J.P.U. 64 JIL.59 NO. 24

19/11/2015

20.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KOTA TINGGI 2020

J.P.U. 70 JIL.61 NO. 26       

21/12/2017

21.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU DAN KULAI 2025 (PENGUBAHAN)

J.P.U. 4 JIL.62 NO. 2        

18/01/2018

22.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH TANGKAK 2030

J.P.U. 33 JIL.62 NO. 13

21/06/2018

23.

MELANJUTKAN TEMPOH RANCANGAN TEMPATAN DAERAH MERSING 2018 SEHINGGA PENGUBAHAN RANCANGAN TEMPATAN BARU

J.P.U. 27 JIL.63 NO. 9

25/4/2019

24.

MELANJUTKAN TEMPOH RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KOTA TINGGI 2020 SEHINGGA PENGUBAHAN RANCANGAN TEMPATAN BAHARU

J.P.U. 54 JIL.63 NO. 26

19/12/2019

25.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT (PENGGANTIAN) 2030

J.P.U. 3 JIL.64 NO. 1

02/01/2020

26.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH PONTIAN (PENGGANTIAN) 2030

J.P.U. 16 JIL.64 NO. 1

07/05/2020

27.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KOTA TINGGI 2020 (PENGUBAHAN 1) BAGI MAJLIS PERBANDARAN PENGERANG

J.P.U. 18 JIL.64 NO. 13

18/06/2020

28.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU DAN KULAI 2025 (PENGGANTIAN) (PENGUBAHAN 1) BAGI MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

J.P.U. 27 JIL.64 NO. 17

13/08/2020

29.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH TANGKAK 2030 (PENGUBAHAN 1)

J.P.U. 48 JIL.64 NO. 22

22/10/2020

30.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH TANGKAK 2030 (PENGUBAHAN 2)

J.P.U. 57 JIL.64 NO. 24

19/11/2020

31.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SEGAMAT 2030 (PENGGANTIAN) BAGI MAJLIS PERBANDARAN SEGAMAT

J.P.U. 58 JIL.64 NO. 24

19/11/2020

32.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SEGAMAT 2030 (PENGGANTIAN) BAGI MAJLIS DAERAH LABIS

J.P.U. 59 JIL.64 NO. 24

19/11/2020

33.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU DAN KULAI 2025 (PENGGANTIAN) (PENGUBAHAN 2)

J.P.U. 23 JIL.65 NO. 10

13/05/2021

34.

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JOHOR BAHRU DAN KULAI 2025 (PENGGANTIAN) (PENGUBAHAN 1) BAGI MAJLIS BANDARAYA PASIR GUDANG

J.P.U. 62 JIL.65 NO. 23

11/11/2021

 

RANCANGAN TEMPATAN KHAS

BIL. TAJUK NO. WARTA
TARIKH

1.

RANCANGAN KAWASAN KHAS PENGANGKUTAN BANDAR SENAI BAGI MAJLIS PERBANDARAN KULAI

J.P.U. 75 JIL.54 NO. 25

09/12/2010

2.

RANCANGAN KAWASAN KHAS PERMAS KECIL-KUKUP, PONTIAN 2018 BAGI MAJLIS DAERAH PONTIAN

J.P.U. 66 JIL.55 NO. 14

07/07/2011

3.

RANCANGAN KAWASAN KHAS PENGANGKUTAN BERSEPADU ISKANDAR SENTRAL 2025

J.P.U. 40 JIL.61 NO. 16 

03/08/201

4.

RANCANGAN KAWASAN KHAS KULAI UTARA 2015-2025

J.P.U. 41 JIL.61 NO. 16 

03/08/2017

5.

RANCANGAN KAWASAN KHAS PENGEKALAN DAN PEMULIHARAAN BANGUNAN WARISAN, BANDAR SIHAT DAN BANDAR SELAMAT DI BANDAR KLUANG

J.P.U. 42 JIL.61 NO. 16

03/08/2017

6.

RANCANGAN KAWASAN KHAS MUKIM-MUKIM PULAU DAERAH MERSING

J.P.U. 25 JIL.62 NO. 9

26/04/2018

7.

RANCANGAN KAWASAN KHAS KULAI-SEDENAK 2020

J.P.U. 42 JIL.63 NO. 21

10/10/2019

8.

RANCANGAN KAWASAN KHAS BANDAR PENGGARAM 2016-2025, BANDAR PARIT RAJA 2015-2025 DAN BANDAR SENGGARANG 2015-2025

J.P.U. 53 JIL.63 NO. 26

19/12/2019

9.

RANCANGAN KAWASAN KHAS KAMPUNG SRI LUMPUR, MERSING

J.P.U. 4 JIL.64 NO. 1

02/01/2020

10.

RANCANGAN KAWASAN KHAS KAMPUNG SUNGAI TIRAM, JOHOR 2025

J.P.U. 19 JIL.64 NO. 14

02/07/2020

11.

RANCANGAN KAWASAN KHAS KAWASAN PERINDUSTRIAN MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU 2025 (KAJIAN SEMULA)

J.P.U. 56 JIL.65 NO. 20

30/09/2021

 

PELANTIKAN AHLI LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR

BIL. TAJUK NO. WARTA
TARIKH

1.

PELANTIKAN PENGERUSI, TIMBALAN PENGERUSI DAN AHLI LEMBAGA RAYUAN

NO. 6321

31/7/2008

2.

PELANTIKAN  PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR

NO. 3022 JIL. 55 NO. 6

17/3/2011

3.

PELANTIKAN  PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR

NO. 4539 JIL. 58 NO. 24

20/11/2014

4.

PELANTIKAN PENGERUSI DAN TIMBALAN PENGERUSI LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR

J.P.U. 46 JIL.64 NO. 22

22/10/2020

5.

PELANTIKAN AHLI LEMBAGA RAYUAN NEGERI JOHOR

J.P.U. 47 JIL.64 NO. 22

22/10/2020

 

Tarikh kemaskini : Mac 2022