Muat Turun Draf RSN Johor 2030

Draf Rancangan Sturktur Negeri Johor 2030 (DRSNJ2030)

 

Rancangan Struktur (RS) merupakan dokumen yang menyediakan rangka kerja perancangan untuk memandu dan mengawal pembangunan fizikal negeri; sebagaimana peruntukan Seksyen 8, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 [Akta 172]. Rancangan Struktur Negeri Johor (RSNJ) 2020 telah diwartakan pada 3 Januari 2008, Warta No. 1 J.P.U 1 Jil. 52.

RSNJ 2020 ini dikaji semula untuk menyelaraskan perancangan negeri dengan tekanan kepesatan pembangunan negeri sejak sedekad yang lalu, khususnya untuk meneraju hala tuju pembangunan negeri 15 tahun ke hadapan sehingga tahun 2030; RSNJ 2030 yang merupakan dokumen penggantian akan turut memberi hala tuju perancangan jangka panjang sehingga tahun 2045.

Tuan / Puan boleh memuat-turun dokumen berkaitan untuk rujukan seterusnya.

 

BIL PERKARA MUAT-TURUN
1. Borang Cadangan dan Bantahan Awam
2. Cover dan Spine Buku DRSNJ 2030
3. Laporan Draf RSN Johor 2030
4. Ringkasan Eksekutif DRSNJ 2030
5. RisalahTarikh Kemaskini : Selasa, 27 Februari 2018