Seminar Perancangan 2018

Seminar Perancangan 2018

SEMINAR PELAKSANAAN CAJ PEMAJUAN NEGERI JOHOR merupakan satu forum bagi menghebahkan pelaksanaan dasar berkaitan caj pemajuan kepada semua pemain industri yang terlibat dalam pembangunan hartanah.

DI SAMPING itu, penganjurannya juga dilihat penting dalam memberikan pendedahan, menyebarluas dan berkongsi maklumat-maklumat terkini berkaitan perancangan di samping dapat meningkatkan sistem penyampaian kepada golongan sasaran.

MATLAMAT seminar ini adalah untuk mendapatkan keseragaman dari segi kefahaman dan pengetahuan untuk membolehkan caj pemajuan dilaksanakan dengan jayanya oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunan hartanah.

Sila klik untuk muat turun Flyers seminar dan Borang Pendaftaran :

BIL PERKARA MUAT-TURUN
1. Flyers Seminar;
2. Borang Pendaftaran

 

 

Tarikh Kemaskini : Selasa, 25 Jun 2018