Slide Seminar Perancangan 2018

Slide Seminar Perancangan 2018

 

Sila klik untuk muat turun Flyers seminar dan Borang Pendaftaran :

BIL PERKARA MUAT-TURUN
1.

Pelaksanaan Caj Pemajuan Di Negeri Johor.

2.

Pelaksanaan Caj Pemajuan Di Majlis Bandaraya Shah Alam Dari Aspek Perancangan.

3.

Pelaksanaan Caj Pemajuan Di Majlis Bandaraya Shah Alam Dari Aspek Penilaian.

 

 

Tarikh Kemaskini : ,Isnin, 30 Julai  2018