Garis Panduan Perancangan

Kerajaan Negeri Johor telah menerimapakai beberapa garis panduan dan piawaian perancangan yang telah disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa sebagai panduan kepada pihak tertentu untuk dijadikan rujukan dan panduan dalam perancangan bandar.

Definisi

Merupakan kenyataan bertulis yang mengandungi panduan yang menjadi rujukan dalam memajukan pembangunan. Ianya digunakan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan (PBPT) dalam mengawal pembangunan agar bersifat seragam, selesa dan selamat dalam aktiviti gunatanah. Setiap pemajuan oleh sesiapapun, perlu mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan.

Apa Faedahnya Mengetahui Garis Panduan dan Piawaian Perancangan ini? Bila masa ia digunakan?

Perancangan dan pembangunan yang dimajukan akan digunakan oleh pihak awam, oleh itu pihak awam perlu sedar hak dan apa yang berlaku di kawasan petempatan mereka. Membantu bagi menyedarkan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan PBPT mengenai perkara-perkara yang bertentangan dengan prinsip perancangan. Mampu memberikan komen dan pendapat mengenai sistem petempatan yang lebih baik kepada PBPT.

Apa Kepentingan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan?

Sekiranya tiada garis panduan dan kawalan terhadap pembangunan bandar, akan berlaku masalah-masalah perbandaran yang serius. Akibat tiada perancangan dan kawalan, wujud kawasan sesak seperti di kawasan setinggan.

Kebaikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan

  • Penyediaan susunatur, reka bentuk bangunan serta kemudahan asas dan awam dapat diselaraskan untuk mencapai proses perancangan yang lebih berkesan.
  • Boleh mengelakkan daripada percanggahan guna tanah atau bangunan melalui pemakaina piawaian ketumpatan pendudk dan bangunan.
  • Dapat membantu mewujudkan alam persekitaran yang selesa untuk difahami.

Senarai Garis Panduan / Piawaian Perancangan dan Pembangunan Yang Telah Diluluskan Pemakaian oleh Jawatankuasa Perancangan Negeri (JPN) di Negeri Johor :

Senarai Garis Panduan

BIL. TAJUK BIL. MESYUARAT TARIKH

1.

Piawaian Perancangan Pembangunan Taman Atas Bumbung

3/1997

14 Oktober 1997

2.

Guidelines & Geometric Standards On Roads Networks System

3/1997

14 Oktober 1997

3.

Piawaian Perancangan Penyediaan Kemudahan Asas dan Fizikal Berkaitan Program Rakan Muda

3/1997

14 Oktober 1997

4.

Piawaian Perancangan dan Pembangunan Pulau-pulau

3/1997

14 Oktober 1997

5.

Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai Sebahagaian Kawasan Lapang

1/1998

31 Mac 1998

6.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Kawasan Ternakan Khinzir

1/1998

31 Mac 1998

7.

Piawaian Perancangan dan Pembangunan Padang Golf

1/1998

31 Mac 1998

8.

Piawaian Perancangan dan Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan di Kawasan Pesisiran Pantai

1/1998

31 Mac 1998

9.

Garis Panduan Perancangan Tempat Ibadat Islam

1/1998

31 Mac 1998

10.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat ( Edisi Pertama )

2/1998

8 Julai 1998

11.

Garis Panduan Perancangan Tapak Pencawang Elektrik

2/1998

8 Julai 1998

12.

Garis Panduan Perancangan Perumahan Pekerja Kilang

2/1998

8 Julai 1998

13.

Garis Panduan Perancangan Kawasan Perindustrian

2/1998

8 Julai 1998

14.

Garis Panduan Perancangan Laluan Kemudahan Utiliti ( Protokol )

3/1998

15 Oktober 1998

15.

Garis Panduan Pemeliharaan Topografi Semulajadi di Kawasan Berbukit Dalam Perancangan dan Pembangunan Fizikal Mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa ( Akta 172 )

3/1998

15 Oktober 1998

16.

Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi

1/1999

4 Jun 1999

17.

Piawaian Perancangan Kawasan Perdagangan

1/1999

4 Jun 1999

18.

Garis Panduan Perancangan Tanah Perkuburan Islam dan Bukan Islam

1/1999

4 Jun 1999

19.

Garis Panduan perancangan Kemudahan Masyarakat

2/1999

28 September 1999

20.

Garis Panduan Perancangan Tapak Sisa Toksid dan Pepejal

1/2000

22 Mei 2000

21.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Taman Tema (Theme Park)

2/2001

9 Julai 2001

22.

Piawaian Perancangan Perumahan Berbilang Tingkat

2/2001

9 Julai 2001

23.

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat ( Edisi Kedua )

3/2001

20 November 2001

-Tiada Dalam Simpanan-

24.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya

1/2002

22 Ogos 2002

25.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kawasan Tasik 1/2002

22 Ogos 2002

26.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta

1/2003

14 April 2003

27.

Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Taman Industri Teknologi Tinggi dan Rumah Pekerja

1/2003

14 April 2003

28.

Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pembentungan

2/2003

6 Ogos 2003

29.

Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam

2/2003

6 Ogos 2003

30.

Garis Panduan Perancangan Perumahan Kos Sederhana Satu dan Dua Tingkat

1/2004

24 Februari 2004

31.

Garis Panduan Perancangan Perumahan Kos Sederhana Rumah Pangsa

1/2004

24 Februari 2004

32.

Garis Panduan Perancangan Kawasan Pantai

2/2004

24 Ogos 2004

33.

Cadangan Pusat Pentadbiran Baru Kerajaan Negeri Johor di Bandar Nusajaya, Johor ( Urban Design & Architectural Concept Design )?

2/2004

24 Ogos 2004

-Tiada Dalam Simpanan-

34.

Garis Panduan Perancangan Pembangunan_Cafe Terbuka

2/2005

20 April 2005

35.

Garis Panduan Perancangan dan Piawaian Rekabentuk Imej Bandar Malaysia

2/2005

20 April 2005

36.

Garis Panduan Program Bandar Selamat : Strategi dan Perlaksanaan

3/2005

14 Julai 2005

-Tiada Dalam Simpanan-

37.

Penerimapakaian Garis Panduan Kawalan Bunyi Bising Dan Gegaran * - Jabatan Alam Sekitar

a. The Planning Guidelines For Environmental Noise Limits And Control

b. The Guidelines For Noise Labeling And Emission Limits Of Outdoor Source

c. The Planning Guidelines F For Vibration Limits And Control

1/2006

23 Januari 2006

-Tiada Dalam Simpanan-

38.

Penerimapakaian Justifikasi Keperluan Pembebasan Mineral Bagi Projek-Projek Pemajuan Tanah Di Malaysia

1/2006

23 Januari 2006

-Tiada Dalam Simpanan-

39.

Kajian Semula Piawaian Rizab Jalan 30 Kaki Dan Laluan Belakang 15 Kaki Bagi Rumah Teres Kos Sederhana Dan Rumah Teres Kos Rendah Di Negeri Johor

1/2006

23 Januari 2006

-Tiada Dalam Simpanan-

40.

Perlaksanaan Dasar Peruntukan Perumahan Kos Rendah Bagi pangsapuri Service ( Service Apartment )

2/2006

17 Julai 2006

-Tiada Dalam Simpanan-

41.

Pindaan Kajian Semula Piawaian Rizab Jalan 30 Kaki Dan Laluan Belakang 15 Kaki Bagi Rumah Teres Kos Sederhana Dan Rumah Teres Kos Rendah Di Negeri Johor

1/2007

15 Februari 2007

42.

Dasar Perbandaran Negara

2/2007

1 Oktober 2007

43.

Garis Panduan / Piawaian Perancangan Penempatan Pekerja Asing

1/2008

21 Julai 2008

44.

Garispanduan papan Iklan Luar

2/2009

27 Ogos 2009

45.

Lorong 3M(Sidelane) Jabatan Bomba.    

46.

Ketetapan Dasar Bagi Penyediaan Rizab Gerai    

47

Garis Panduan Rekabetuk (UDG-Urban Design Guidelines) Bandar Puteri Harbour 02/2010 26 April 2010

48

Garis Panduan Rekabetuk (UDG-Urban Design Guidelines) Pejabat Pentadbiran Baru Daerah Ledang 04/2010 12 ogos 2010

49

Crime Prevention Through Enviromental Design Guidelines (CPTED) Iskandar Malaysia 2010. 01/2011 28 Mac 2011

50

Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Untuk Safety And Security Initiatives in Iskandar Malaysia 01/2011 7 April 2011

51

Garis Panduan Kemudahan Utiliti dan Penggalian Jalan Negeri Johor 02/2011 22 Jun 2011

52

Draf Garis Panduan Dasar Perancangan Kasawan Lapang Bagi Negeri Johor Untuk Dilaksanakan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

02/2011 9 Ogos 2011

53

Manual Piawaian Perancangan Negeri Johor 02/2013 30 Ogos 2013

54

Garis Panduan Perancangan Pembangunan Kejiranan Hijau 02/2013 30 Ogos 2013

55

Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) 02/2013 30 Ogos 2013

56

Garis Panduan Pengurusan Bersepadu Perkuburan Islam Bagi Iskandar Malaysia. 02/2013 30 Ogos 2013

57

Garis Panduan Perancangan Rekabentuk Pembangunan Perindustrian dan Komersil Bagi Iskandar Malaysia 01/2014 21 Januari 2014

58

Pelan Induk Pengurusan Kerja Tanah Bagi Iskandar Malaysia 01/2014 21 Januari 2014

59

Penerimapakaian Garis Panduan Perancangan Terminal Kenderaan Berat 01/2014 21 Januari 2014

60

Penerimapakaian Garis Panduan PerancanganPengenalpastian Bagi Pembangunan Semula Kawasan Brownfield 01/2014 21 Januari 2014

61

Penerimapakaian Garis Panduan Perancangan Penubuhan Tadika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) 01/2014 21 Januari 2014

62

Cadangan Pindaan Garis Panduan Rekabentuk Bandar Puteri Harbour (Urban Design Guidelines) untuk Pembangunan Puteri Harbour, Malaysia 02/2014 15 April 2014

63

Garis Panduan Perancangan Padang Golf 02/2014 15 April 2014

64

Penerimapakaian Semakan Semula Garis Panduan Perancangan Taman Tema 02/2014 15 April 2014

65

Penerimapakaian Semakan Semula Garis Panduan Perancangan Taman Atas Bumbung 02/2014 15 April 2014

66

Penerimapakaian Semakan Semula Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat 02/2014 15 April 2014

67

Garis Panduan Ekonomi Hijau di Iskandar Malaysia

 03/2015

13 Oktober  2015

68

Garis Panduan “Guidelines For Siting And Zoning Of Industry And Residential Areas (Second Revised Edition, October 2012)

 

03/2015

 

69

Pangsapuri Perkhidmatan Negeri Johor

 

3 Februari 2016

70

Garis Panduan Perancangan Pembangunan Bercampur (Mixed Use Development) Negeri Johor

  22 Jun 2016
71

Garis Panduan Laluan Pejalan Kaki dan Laluan Sikal Bagi Iskandar Malaysia (Master Plan And Guidelines on Connected Pedestrian Walkway and Cycle Lane for Iskandar Malaysia)

01/2016

 
 

14 Januari 2016

72 Garis Panduan Perancangan Kawasan Perdagangan 30/2017 28 September 2017
73 Garis Panduan Rekabentuk Bandar Medini Iskandar di Peringkat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) 01/2018 2 November 2018
74 Garis Panduan Perancangan Pemuliharaan dan Pembangunan Kawasan Sensetif Alas Sekitar (KSAS) 02/2018 27 Mac 2018
75 Garis Panduan Perancangan Negeri Johor (Edisi 2019) 03/2019 3 September 2019
76 Garis Panduan Seni Awam Iskandar Malaysia 04/2019 12 Disember 2019
77 Garis Panduan Syarat-Syarat Minima Teknikal bagi Program Pemutihan Kawasan Pentadbiran Majlis Perbandarab Batu Pahat 01/2021 4 April 2021
78 Rancangan Fizikal Zon Pesisir Pantai Negara ke 2 01/2022 9 Mei 2022
79 Panduan Pelaksanaan Pembaharuan Semula Bandar (Urban Regeneration) 01/2022 9 Mei 2022

Dasar-dasar dan Pekeliling

Dasar-dasar dan Pekeliling

BIL.

TAJUK

KEPUTUSAN

1.

Penyelarasan Prosedur Bagi Perlaksanaan Projek Oleh Agensi dan Jabatan Kerajaan

MPFN Bil 7 ( 3/2007 )

2.

Penambahbaikan Urusan Rundingan bagi Projek Pembangunan Jabatan Kerja Raya ( JKR )

KSU KPKT Bil. 7 Tahun 2009

3.

Keperluan Ruang laluan di Belakang Rumah

Majlis Mesyuarat Kerajaan ( MMK )

Dasar Kerajaan Negeri

Dasar Kerajaan Negeri

BIL.

TAJUK

KELULUSAN DASAR

1.

Dasar Penyediaan Ruang Food Court Dalam Kompleks Perdagangan

Kerajaan Negeri

2.

Dasar Kolam Pengoksidaan ( Jabatan Pembentungan )

Kerajaan Negeri

3.

Dasar Pembinaan Rumah Kos Sederhana Rendah

Kerajaan Negeri

4.

Dasar Penyediaan Kawasan Lapang Untuk Keperluan Rekreasi Awam Di Dalam Skim Pembangunan Tanah

Kerajaan Negeri

5.

Kajian Semula Dasar SBKS

Kerajaan Negeri

Dasar JPBD Negeri

Dasar JPBD Negeri

BIL.

TAJUK

KEPUTUSAN

1.

Kajian Semula Piawaian Rizab Jalan Dari 30 Kaki Kepada 40 Kaki dan Lorong Belakang Dari 15 Kaki Kepada 10 kaki Serta  Cul-de-sac Bagi Rumah Teres Kos Rendah dan Kos Sederhana Rendah di negeri Johor

Jawatankuasa Perancang Negeri ( JPN )

2.

Pewartaan Kawasan Lapang

JPN Bil 02/2006

3.

Ketetapan Dasar Menggunapakai Pearturan Lembaga Lebuhraya Malaysia( Jarak Undur Lebuhraya ) 2007

JPN Bil 1/2009

 

   

Dasar Lain-Lain Jabatan

Dasar Lain-Lain Jabatan

BIL.

TAJUK

DASAR

1.

Panduan Keperluan JPP Untuk Kelulusan Pelan-pelan Perancangan

Jabatan Perkhidmatan Pembentungan

2.

Keperluan Kemudahan Awam & TLK Bagi Tempat Kunjungan Pelancong

JPBD Ibu Pejabat

3.

Keperluan Ruang Laluan di Belakang Rumah

JPBD Ibu Pejabat

4.

Penjelasan Mengenai Keperluan Lorong 3 Meter ( Side Lane ) Pada Setiap Deretan Bangunan Hendaklah Tidak Melebihi 300 Kaki atau 91.5 Meter Bagi Bangunan Rumah Teres, Berkembar, Cluster dan Rumah Kedai atau Kedai Pejabat Serta Kilang Teres atau Berkembar

Jabatan Bomba

5.

Orang Yang Layak Mengemukakan Permohonan Kebenaran Merancang

JPBD Ibu Pejabat

6.

Pecah Sempadan Tanah Pertanian

Pejabat Tanah galian

7.

Pembentungan Berpusat di Dalam Projek-projek Perumahan

Jabatan Perkhidmatan Pembentungan

 

Nota : Garis Panduan dan Piawaian Perancangan ini dijual dan boleh menghubungi Pihak R & D di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia dengan menghubungi Puan Hajjah Noraini atau Puan Hajjah Norisah di talian 03-26992136/03-26992209 untuk pembelian.

 

Tarikh Kemaskini: Mac 2022