Jawatankuasa Perancang Negeri

Pengenalan

Mengikut peruntukan seksyen 4, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976, (Akta 172)  JPBD adalah urusetia bagi Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh YAB Menteri Besar Johor dengan keahlian seramai 15 orang terdiri daripada 3 orang Yang Berhormat Ahli Exco dan 12 orang terdiri daripada Ketua Jabatan yang mempunyai perkaitan dengan fungsi Jabatan.

 

Senarai Ahli Jawatankuasa Perancang Negeri Johor Darul Takzim :

PENGERUSI JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI 

MENTERI BESAR JOHOR

 

Ahli:

1.


Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan

2.


Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

3.


Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan dan Kepenggunaan

4.


Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani

5.


Setiausaha Kerajaan Negeri Johor

6.


Penasihat Undang-undang Negeri Johor 

7.


Pegawai Kewangan Negeri Johor

8.


Pemangku Pengarah Tanah dan Galian Negeri Johor

9.


Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor

10.


Pengarah Kerja Raya Negeri Johor

11.


Pegawai Kemajuan Negeri Johor

12.


Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor

13.


Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor

14.


Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Johor

15.


Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar ( IRDA )

16.

Dr. Shamsaini binti Shamsuddin
Pengarah PLANMalaysia@Johor (Setiausaha)

Fungsi Jawatankuasa adalah :-

(a)

Untuk menggalakkan dalam Negeri, dalam rangka dasar Negara, pemeliharaan, penggunaan dan pemajuan semua tanah di dalam Negeri;

(b)

Untuk mengatur, mengawal, merancang dan menyelaraskan semua aktiviti pemajuan di dalam Negeri;

(c)

Untuk menasihati Kerajaan Negeri, sama ada dengan daya usahanya sendiri atau sebagai menyahut permintaan Kerajaan Negeri, mengenai perkara-perkara yang berkenaan dengan pemeliharaan, penggunaan dan pemajuan tanah di dalam Negeri;dan

(d) 

Untuk mengusaha, membantu dan menggalakkan pemungutan, penyenggaraan, dan penyiaran perangkaan, buletin, dan monograf, dan penyiaran lain yang berhubung dengan perancangan bandar dan desa dan perkaedahannya.

 

Subseksyen 4(8), Akta 172 : 

Pengarah Perancang Bandar Dan Desa Negeri hendaklah menjadi penasihat utama kepada Jawatankuasa berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengan perancangan bandar dan desa dan, sebagai Setiausaha Jawatankuasa, hendaklah bertanggungjawab menjalankan keputusan dan melaksanakan dasar Jawatankuasa; dan dalam atau bagi maksud menunaikan fungsinya di bawah subseksyen ini, dia boleh menggunakan sumber kewangan, manusia dan sumber lain jabatannya.

 

Kertas-Kertas yang telah diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri dari tahun 2005 hingga tahun 2015

Tahun Tajuk Kertas Muat Turun
2009 Kertas Kerja Mesyuarat JPN Tahun 2009  Muat turun 
2010 Kertas Kerja Mesyuarat JPN Tahun 2010  Muat turun 
2011 Kertas Kerja Mesyuarat JPN Tahun 2011  Muat turun 
2012 Kertas Kerja Mesyuarat JPN Tahun 2012 Muat turun
2013 Kertas Kerja Mesyuarat JPN Tahun 2013 Muat turun
2014 Kertas Kerja Mesyuarat JPN Tahun 2014 Muat Turun
2015 Kertas Kerja Mesyuarat JPN Tahun 2015 Muat Turun