SENARAI PEMBERITAHUAN WARTA DARI 2008 HINGGA FEBRUARI 2013

SENARAI PEMBERITAHUAN WARTA DARI 2008 HINGGA FEBRUARI 2019

 

Bil

Nama Warta

Jilid dan No./J.PU

Tarikh

Catatan

1.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (AM) 1987

Jil 31 No 19

J.P.U 23

10 September 1987

Tambahan No. 9 Perundangan

2.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kaedah-kaedah Rancangan Pemajuan (Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan) 1987

Jil 32 No 12

J.P.U 19

9 Jun 1988

Tambahan No. 6 Perundangan

3.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Draf Rancangan Struktur Negeri Johor 2020

Jil 52 No. 1

J.P.U. 1.

3 Januari 2008

Tambahan No. 1 Perundangan

4.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Draf Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020

Jil 52 No. 1

J.P.U 2.

3 Januari 2008

Tambahan No. 1 Perundangan

5.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Draf Rancangan Tempatan Daerah Muar 2002-2015

Jil 52 No. 1

J.P.U 3.

3 Januari 2008

Tambahan No. 1 Perundangan

6.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Draf Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat 2020

Jil 52 No. 1

J.P.U 4.

3 Januari 2008

Tambahan No. 1 Perundangan

7.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Draf Rancangan Tempatan Daerah Pontian 2002-2015

Jil 52 No. 1

J.P.U 3.

3 Januari 2008

Tambahan No. 1 Perundangan

8.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kaedah-kaedah Lembaga Rayuan (Negeri Johor) 2008

Jil 49 No. 15

J.P.U 33.

17 Julai 2008

Tambahan No. 11 Perundangan

9.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kaedah-kaedah Kawalan Perancangan Am (Negeri Johor) 2008

Jil 49 No. 15

J.P.U 34.

17 Julai 2008

Tambahan No. 11 Perundangan

10.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pelantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi

No. 6321

13 Julai 2008

Pemberitahuan Lewat

11.

Pelantikan Ahli Lembaga Rayuan

No. 6322

13 Julai 2008

Pemberitahuan Lewat

12.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kaedah-kaedah Bayaran Pembekalan Maklumat Perancangan Bandar dan Desa

Jil 52 No 26

J.P.U 54

18 Disember 2008

Tambahan No. 15 Perundangan

13.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Kluang

Jil 53 No. 27

J.P.U 36.

31 Disember 2009

Tambahan No. 13 Perundangan

14.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Segamat 2020

Jil 54 No. 12

J.P.U 14.

10 Jun 2010

Tambahan No. 4 Perundangan

15.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Struktur Negeri Johor 2020

(Nota : Pembatalan Rancangan Struktur terdahulu)

Jil 54 No. 13

J.P.U 20.

24 Jun 2010

Tambahan No. 5 Perundangan

16.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020

(Nota : Pembatalan Rancangan Tempatan berkaitan terdahulu)

Jil 54 No. 13

J.P.U 21.

24 Jun 2010

Tambahan No. 5 Perundangan

17.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Muar 2002 - 2015

(Nota : Pembatalan Rancangan Tempatan berkaitan terdahulu)

Jil 54 No. 13

J.P.U 22.

24 Jun 2010

Tambahan No. 5 Perundangan

18.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat 2020

(Nota : Pembatalan Rancangan Tempatan berkaitan terdahulu)

Jil 54 No. 13

J.P.U 23.

24 Jun 2010

Tambahan No. 5 Perundangan

19.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Pontian 2002 - 2015

(Nota : Pembatalan Rancangan Tempatan berkaitan terdahulu)

Jil 54 No. 13

J.P.U 24.

24 Jun 2010

Tambahan No. 5 Perundangan

20.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Kawasan Khas Pusat Bandar Senai Bagi Kawasan Majlis Perbandaran Kulai

Jil 54 No. 25

J.P.U 75.

9 Disember 2010

Tambahan No. 13 Perundangan

21.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Kawasan Khas (RKK) Permas Kechil - Kukup Bagi Kawasan Majlis Daerah Pontian

Jil 55 No. 14

J.P.U 66.

7 Julai 2011

Tambahan No. 10 Perundangan

22.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Mersing 2018

Jil 55 No. 14

J.P.U 67.

7 Julai 2011

Tambahan No. 10 Perundangan

23.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Perlantikan Pengerusi

Jil 55

No 3022

17 Mac 2011

No. 6

24.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Perlantikan Ahli Lembaga Rayuan

Jil 55 No. 24

J.P.U 103.

24 November 2011

Tambahan No. 16 Perundangan

25.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Perlantikan Timbalan Pengerusi

Jil 56 No 2

J. P. U. 2.

19 Januari 2012

Tambahan No. 1 Perundangan

26.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kaedah-kaedah Kelayakan Menyedia dan Mengemukakan Pelan Serta Dokumen Untuk Kebenaran Merancang 2008

Jil 56 No 11

J. P. U. 35.

24 Mei 2012

Tambahan No. 7 Perundangan

27.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Muar 2015 (Pengubahan)

Jil 56 No. 17

J.P.U 43.

16 Ogos 2012

Tambahan No. 9 Perundangan

28.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Pontian 2015 (Pengubahan)

Jil 56 No. 17

J.P.U 44.

16 Ogos 2012

Tambahan No. 9 Perundangan

29.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat 2020 (Pengubahan)

Jil 56 No. 17

J.P.U 45.

16 Ogos 2012

Tambahan No. 9 Perundangan

30.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Pemberitahuan Persetujuan Pihak Berkuasa Negeri Kepada Rancangan Tempatan Daerah Johor Bahru 2020 (Pengubahan)

Jil 56 No. 17

J.P.U 46.


16 Ogos 2012

Tambahan No. 9 Perundangan

30.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kaedah-Kaedah Menyedia Dan Mengemukakan Pelan Serta Dokumen Untuk Kebenaran Merancang Pindaan 2014

Jil 59 No. 6

J.P.U 25. 12 Mac 2015

 

31.

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

Kaedah-kaedah Pengawalan (Am) (Negeri Johor) Pindaan 2014

Jil 59 No. 6

J.P.U 26.


12 Mac 2015